A Arcol sentim el compromís de col·laborar i recolzar diferents causes alienes a la nostra activitat adiaria. És per aquest motiu que hem mantingut la nostra decisió de col·laborar amb l’ Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, per quarta vegada.

Aquesta donació servirà per a seguir investigant sobre les malalties greus infantils que afecten als petits valents.